وی خاطرنشان کرد: قاتل دستگیر شده در بازجویی ها ضمن اعتراف به جرم خود، علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کرد.

سرهنگ آمویی همچنین با اشاره به معرفی قاتل دستگیر شده به دستگاه قضایی، از دستگیری هشت نفر دیگر از عوامل درگیری توسط پلیس خبر داد/ایرنا