این مسئول با هشدار نسبت به عواقب خطرناک استفاده از مواد محترقه، گفت: بسیاری از افراد گمان میکنند حادثه برای دیگران است و خود مصون هستند و حال آنکه تجربیات ما نشان میدهد حادثه در هرجایی و در هر مکانی در کمین است و کوچکترین بی احتیاطی میتواند فاجعه به بار آورد.

وی با اشاره به شیوع بحث بیماری کرونا و توصیه های مکرر نسبت به خانه نشینی افراد پیش بینی کرد امسال چهارشنبه سوری آرامتری به نسبت سالهای گذشته داشته باشیم.

مدرسی با اشاره به درگیری کادر درمان در بحث مقابله و درمان بیماری کرونا از افراد خواست امسال احتیاط بیشتری کرده و از رفتارهای مخاطره آمیز اجتناب کنند تا فشار مضاعفی به سیستم بهداشت و درمان وارد نشود.