مرادی تاکید کرد: مجموعه شورا در راستای انجام مسئولیتی که بر عهده دارد به زودی و در اولین نشست رسمی، یک موضع‌گیری قاطع در برابر این اتفاق تلخ خواهد کرد و تذکرهای لازم را به مجموعه های مسئول خواهد داد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاکید کرد: در شرایط فعلی از دادستان محترم و استاندار کرمانشاه تقاضا دارم سریعا موضوع عمدی بودن این حادثه را بررسی کنند و با خاطیان احتمالی شدیدا برخورد کنند.

وی یادآور شد: اگر برخورد جدی با خاطیان صورت نگیرد، این سرنوشت شوم در کمین دیگر بناهای تاریخی کرمانشاه است و فرصت طلبان ممکن است تراژدی‌های بزرگتری را رقم بزنند.