سجاد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار طلوع، ضمن ابراز تأثر و تسلیت به عموم مردم ایران بویژه مردم استان کرمانشاه، با تأکید بر اینکه ناوگان تاکسیرانی کرمانشاه آمادگی کامل دارد تا هر تعداد خودرو تاکسی را که در بیمارستانهای شهر برای انتقال بیماران و مصدومان ترخیص شده مورد نیاز باشد، در محل مستقر سازد.

به گفته وی این تاکسی‌ها مصدومان را به هرنقطه از شهر کرمانشاه و یا شهرستانهای استان انتقال خواهند داد.