امینی سامان ادامه داد: این باور غلط باعث مرگ، کوری و مشکلات جسمی همانند نارسایی کبدی، کلیوی و… در بسیاری از مصرف کنندگان الکل در کشور و استان شده است.

وی یادآور شد: الکل متانول بسیار سمی است، به طوری که مصرف تنها ۱۵ میلی لیتر الکل متانول خالص، کوری و ۳۰ میلی لیتر از آن موجب مرگ فرد می‌شود.