سردار منوچهر امان اللهی در جمع خبرنگاران، با تکذیب خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سرقت بخشی از ریل های راه آهن کرمانشاه، اظهار کرد: این خبر صحت نداشته و هیچ ریلی از راه آهن کرمانشاه به سرقت نرفته است.

وی افزود: تصاویری که اخیرا از سرقت ریل در فضای مجازی منتشر شده مربوط به چند سال پیش است.

امان اللهی در خصوص اینکه عنوان شده بخشی از ریل های راه آهن کرمانشاه از انبار به سرقت رفته نیز گفت: تنها مقداری از ضایعات ریل به سرقت رفته است.

وی از رسانه ها خواست از انتشار چنین اخبار کذبی که به وجهه استان لطمه می زند، خودداری کنند.