سردار جاویدان با اشاره به تشکیل پرونده ای در این خصوص گفت: تلاش برای دستگیری دیگر عامل آدم ربایی با جدیت از سوی پلیس ادامه دارد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از کشف یک قبضه اسلحه کلت به همراه ۴ عدد فشنگ مربوط به آدم ربایان در داخل خودروی پژو پارس آنها خبر داد.
وی در پایان گفت: پلیس قاطعانه با افرادی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را با مخاطره مواجه کنند برخورد و اجازه عرض اندام به آنها را نخواهد داد.