وی افزود: رمضان هر سال حدود ۱۵۰۰ مبلغ برای انجام کارهای تبلیغی به نقاط مختلف این استان اعزام می شد که امسال این اعزام ها برای پیشگیری از شیوع کرونا انجام نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای انجام کارهای تبلیغی و پاسخگویی به سوالات شرعی در ماه مبارک رمضان در فضای مجازی، گفت: در ماه مبارک رمضان مبلغین از طریق پیامک و فضای مجازی پاسخگوی سوالات مردم روزه دار استان خواهند شد.

فتح اللهی نژاد با بیان اینکه برای برگزاری برنامه‌های متنوع تبلیغی از سوی مبلغین در فضای مجازی برنامه ریزی شده، گفت: اجرای مسابقات فرهنگی، تقسیم جزء خوانی قرآن کریم و… از جمله برنامه های مبلغین در ماه مبارک رمضان در فضای مجازی خواهد بود.

وی ادامه داد: تاکید می شود مبلغین، مومنان روزه دار را برای کمک به آسیب دیدگان از کرونا در موضوع کمک مومنانه و مواسات ترغیب کنند./ایسنا