رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف کرمانشاه از تشدید نظارت بر وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی خصوصا در قالب گشت‌های مشترک هم خبر داد و عنوان کرد: همه واحدها باید کد رهگیری اصناف کم خظر را داشته باشند، در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد/ایسنا