دستگیری عوامل نزاع دسته جمعی در بیلوار
فرمانده انتظامی کرمانشاه در ادامه از دستگیری ۴ نفر از عوامل نزاع دسته جمعی در روستای قره حسن بخش بیلوار خبر داد.
وی گفت: این افراد به خاطر اختلافات ملکی با هم درگیر شده بودند که با حضور پلیس این درگیری پایان یافت و افراد خیل نیز دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.