الهیار ترکمن تصریح کرد: با توجه به اینکه تجهیزات بهداشتی از قبیل مواد شوینده و ضدعفونی کننده خریداری شده است به دلیل بازگشایی نشدن مدارس باقی ماندند  در نتیجه در ایام امتحانات و بازگشایی مدارس از همین تجهیزات برای ضدعفونی کردن فضا‌های آموزشی بهره می‌گیریم/باشگاه خبرنگاران