به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی طلوع؛ به دنبال اعتراض شهروندان مبنی به قُرُق برخی از معابر و پیاده‌روها در شهر کرمانشاه، موضوع مورد توجه دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه قرار گرفت.

دادستانی عمومی و انقلاب کرمانشاه روز گذشته نسبت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: افرادی که بدون مجوز تحت عنوان صاحب پارکینگ و بعضا با صدور قبض، پیاده روهای عمومی یا معبرهای مقابل منزل یا محل کسب خود را که متعلق به شهرداری است قُرق نموده اند و اجازه استفاده شهروندان را نمی دهند یا در برابر استفاده مطالبه وجه می‌نمایند اقدام آنها غیرقانونی است.

دادستانی کرمانشاه تاکید کرده است که پلیس و واحد اجرائیات شهرداری با جدیت باید نسبت به شناسایی و برخورد با این افراد اقدام کنند. شهروندان نیز ضمن امتناع از پرداخت هرگونه وجه، اطلاعات خود را در خصوص این افراد و محل فعالیت آنها از طریق لینک محرمانه دادستانی به نشانی @Dadsetan_kermanshah اعلام نمایند.

اما طولی نکشید که درپی درخواست شهروندان به دستور دادستان مرکز کرمانشاه طرح برخورد با افرادی که پیاده روهای عمومی را قُرق نموده و مبادرت به اخذ وجوه غیرقانونی از مردم می نمایند‌ اجرا گردید و مرتکبان بازداشت شدند.