دکتر محمد مهدی گویا در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انجام واکسیناسیون کزاز برای تمام مجروحان زلزله غرب کشور و تأمین داروهای مورد نیاز بیماری های واگیر خبر داد.

دکتر گویا با بیان اینکه نظام مراقبت سندرمیک برای گزارش دهی بیماری‌های اسهالی و تنفسی و گزارش دهی فوری از مناطق زلزله زده غرب برقرار شده، افزود: واکسیناسیون کزاز برای کلیه مجروحین، ترمیم سریع واکسن های آسیب دیده و جایگزینی آنها، تهیه دستورالعمل های مربوط به پیشگیری از سرمازدگی، تهیه دستور العمل های پیشگیری از آتش سوزی داخل چادرها، تامین داروهای مورد نیاز برای درمان بیماریهای واگیر انجام شده است.

وی از اعزام متناوب مدیران این حوزه به مناطق زلزله زده غرب برای بررسی میدانی حادثه طی ماموریت های مختلف خبر داد و افزود: اعزام تیم های ارزیابی سریع بیماریها که از ابتدای زلزله تاکنون در محل مستقر هستند، سایر اقدامات انجام شده است.