فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه، سردار “یحیی الهی” فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در تشریح این خبر گفت: تلاش در جهت استفاده از تمام توان و ظرفیت موجود در پیشبرد اهداف سازمانی در مرزها از موضوعات اساسی کار مرزبانی بوده که به لطف خداوند متعال تا به حال توانسته ایم قاچاقچیان و متخلفان اقتصادی و امنیتی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته و شاهد کشفیات چشمگیر قاچاق در مرزهای این استان و برقراری امنیت در نوار مرزی باشیم.