بر اساس جدول فوق وضعیت طلاق به ازدواج در شهرستان‌های گیلانغرب، سنقر و کلیایی، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب به نسبت سایرین بهتر است و از سوی دیگر بیشترین آمار ثبت طلاق به شهرستان‌های صحنه، قصرشیرین و کنگاور باز می‌گردد؛ به نحوی که ۴۹.۸ درصد ازدواج‌ها در صحنه به طلاق کشیده می‌شود و گیلانغربی‌ها با ۱۱.۱ درصد کمترین آمار طلاق را در استان به خود اختصاص داده‌اند.

با درصدگیری انجام شده نسبت آمار طلاق به ازدواج به شرح ذیل است: (جدول بر اساس کمترین به بیشترین تنظیم شده است)

گیلانغرب              ۱۱.۱                                       

سنقر و کلیایی      ۱۴.۶

سرپل ذهاب         ۱۷.۶

اسلام آباد غرب    ۲۱.۷

پاوه                      ۲۴.۶ 

هرسین                 ۲۴.۸

جوانرود                ۳۲.۳

دالاهو                  ۳۳.۶

روانسر                ۳۳.۸

ثلاث باباجانی     ۳۵.۴

کنگاور                ۳۶.۸

قصرشیرین         ۴۲.۲

صحنه                ۴۹.۸

کاهش آمار ازدواج و افزایش درصد طلاق متغیرهای فراوانی دارد که باید به صورت ویژه بررسی و راهکارهای آن عملیاتی شوند./فارس