رئیس پلیس راه استان کرمانشاه همچنین میزان تصادفات خسارتی را یک هزار و ۱۵۹ مورد ذکر کرد و گفت: این مقدار سوانح در مقایسه با سال قبل که یک هزار و ۹۷۳ مورد بود بیش از ۴۱ درصد کاهش نشان می دهد.
وی با بیان اینکه ۴۳ نفر از افراد متوفی در سوانح رانندگی به خاطر برخورد خودرو با خودرو جان باخته اند، گفت: ۳۹ نفر نیز به خاطر واژگونی خودرو و ۱۱ نفر نیز عابر پیاده بوده اند که در برخورد با وسایل نقلیه جان باخته اند.
سرهنگ حیدری یادآوری کرد: بیشترین علت تصادفات منجر به فوت با ۳۳.۳ درصد مربوط به عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، عدم توجه به جلو با ۲۵.۸ درصد و انحراف به چپ با ۱۶ درصد بوده است