مجتبی بیاتی، مدیر کل فرودگاه کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، در خصوص وضیعت پروازهای این فرودگاه در آغاز و حین اجرای پروژه بهسازی عوامل پروازی این فرودگاه اظهار داشت: از ابتدای برنامه ریزی ها در خصوص پروژه بهسازی عوامل پروازی فرودگاه کرمانشاه تمامی تلاش مسؤلین ارشد استان و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران بر آن بوده است که پروازهای این فرودگاه در حین اجرای این پروژه با توجه به هاب و استراتژیک بودن و نقش محوری آن در غرب کشور به منظور ارائه سرویس به مردم استان کرمانشاه و نیز استانهای همجوار ادامه پیدا کند.

وی افزود: در فاز اول این پروژه تاکسی وی موازی تعریض، تقویت وروکش خواهد شد و به یک باند استاندارد تبدیل و شرایط نشست و برخاست پرواز را خواهد داشت و در مرحله بعد، پروژه بهسازی باند اصلی فرودگاه آغاز خواهد شد و این فرودگاه بر اساس برنامه تبیین شده هیچوقت تعطیل نخواهد شد.

بیاتی گفت: هم اکنون در فرودگاه کرمانشاه به عنوان دهمین فرودگاه کشور، هفته ای ۱۵۰ پرواز برنامه ای و با ناوگان ۱۰ شرکت هواپیمایی در ۸ مسیر داخلی انجام می پذیرد.