خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت از مجموع ۲۸ میلیون و ۴۶۷ هزار دلارکالا به وزن ۱۵ هزارو ۹۶۷ تن ، گمرک کرمانشاه با ۱۴ میلیون و ۳۱۹ هزارو ۴۶۲ دلار کالا به وزن ۵ هزارو ۱۴۱ تن ، بیشرین حجم کالاهای وارداتی استان را در ۸ ماهه سال جاری بخود اختصاص داده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز از حیث وزن ۱۹ درصد و از لحاظ ارزش ۷۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه افزود: در ۸ ماهه سالجاری از گمرک پرویزخان ۱۴ میلیون و ۱۴۸ هزارو ۱۲ دلار کالای وارداتی به وزن ۱۰ هزارو ۸۲۶ تن به داخل کشور وارد شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۴۷۷ درصد و از حیث ارزش نیز ۲۹۸ درصد رشد داشته است.

خلیل حیدری با تاکید بر اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از ۱۵ کشور وارد می‏شود، تصریح کرد: کشور عراق با ۱۴ میلیون و ۱۸۰ هزارو ۱۱۷ دلار کالا به وزن ۱۰ هزارو ۹۲۴ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در ۸ ماهه سالجاری به خود اختصاص داده است.

خلیل حیدری ادامه داد: طی مدت یاده شده کشور ترکیه با سه میلیون و ۸۳۳ هزارو ۹۷۹ دلار و چین با سه میلیون و ۷۱۹ هزارو ۸۱۶ دلار درجایگاه دوم و سوم قرار دارند.وی: بیشتر کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان را آلیاژهای آلومینیوم کارنشده ، مخزن و منبع، برنج، سیبک خام پراید، پرس هیدرولیک دندانسازی ، اکسترودرهابرای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وبرای ساختن محصولات ازاین مواد ، کمپرسورهای معدنی، آنتی اکسیدانها، باطری سیلد اسید عنوان کرد.)