وی یادآور شد: قاتل دستگیر شده پس از انتقال به کرمانشاه و در بازجویی های انجام شده به جنایت خود اعتراف و انگیزه اش را از این کار اختلافات شخصی با فرد مقتول عنوان کرد.
سردار جاویدان همچنین با اشاره به بازسازی صحنه جرم توسط قاتل، از معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهتمام پلیس در برخورد با مجرمان، اشرار و آنهایی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی می شوند، به آنها هشدار داد کرمانشاه محل انجام شرارت نیست.
وی تصریح کرد: همکاران ما در بخش های مختلق قاطعانه با هرگونه ناامنی برخورد و اجازه عرض اندام به عده ای فرصت طلب و سودجو که تصور می کنند در دام قانون گرفتار نخواهند شد، نمی دهد.
سردار جاویدان در پایان ارتقاء امنیت در جامعه را جزو وظایف ذاتی پلیس عنوان و از شهروندان خواست هرگونه ناامنی که مشاهده کردند موضوع را به سرعت با پلیس در میان بگذارند.