حاتمی تاکید کرد: آمارهای صادرات خارجی استان طی ماه های اخیر هم حکایت از این دارد که در این بخش رشد داشته‌ایم.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مرزهای استان عنوان کرد: در این راستا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی که علاقمند به سرمایه گذاری در مرزهای استان باشند، مشوق ها و حمایت های خوبی در نظر گرفته‌ایم.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: ایجاد رفاهیات برای بازرگانان و رانندگان، فروشگاه ها، زیرساخت های حمل و نقل، هتل و… از جمله حوزه هایی هستند که برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در مرزها از آنها استقبال می‌کنیم./ایسنا