سردار جاویدان با تاکید بر اینکه استان کرمانشاه جای اراذل و اوباش و اشراری نظیر اعضای این باند نیست، گفت: همه این افراد بدانند سخت ترین برخوردها و مجازات ها در انتظارشان خواهد بود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در پایان یادآوری کرد: پلیس قاطعانه با اشرار و مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهد عده ای به منظور قدرتنمایی امنیت شهر و جامعه را مختل و مزاحم دیگران شوند.