شهر کرمانشاه ۱۰ هتل، دو هتل  آپارتمان و ۱۶ میهمانپذیر دارد./ایسنا