معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که در شرایط کنونی که دانشگاه علوم پزشکی درگیر بیماری کروناست، این سایت جدید را در اختیار یکی از شرکت‌های مدیریت پسماند قرار دهد تا اقدامات لازم انجام شود و دانشگاه علوم پزشکی نیز در این بین نقش نظارتی داشته باشد.

ولی‌زاده از پیگیری جدی محیط زیست در این زمینه و تا پیش از ایجاد یک مشکل جدی خبر داد و گفت: تا کنون چندین بار به دانشگاه علوم پزشکی اخطار دادیم و در نهایت مجبور شدیم در این باره گزارشی به دادستانی ارسال کنیم.

وی افزود: اگرچه دغدغه‌های دانشگاه علوم پزشکی درباره بیماری کرونا را درک می‌کنیم، اما بیماری کرونا نباید باعث بی توجهی به وضعیت پسماندهای بیمارستانی شود./ایسنا