رئیس پلیس راهنمائی ورانندگی استان در خصوص سایر امتیازات در نظر گرفته شده برای صاحبان موتورسیکلت‌های رسوبی تصریح کرد: موتورسیکلت‌هایی که فاقد پلاک یا بیمه نامه شخص ثالث و همچنین فاقد گواهینامه رانندگی باشند می‌توانند باسپردن تعهد نامه مبنی بر عدم استفاده تا زمان شماره‌گذاری و اخذ بیمه شخص ثالث، نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی ادامه داد : با توجه به اینکه برابر قانون سن تردد برای موتورسیکلت‌ها هشت سال است، شرط ترخیص موتورسیکلت‌ها رعایت مدت مذکور می‌باشد.

شیری یادآوری کرد: مالک و نماینده قانونی وی در زمان ترخیص ملزم به پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی شامل جریمه‌های رانندگی و هزینه انتقال و پارکینگ خواهند بود.

رئیس پلیس راهور کرمانشاه همچنین با اشاره به محدود بودن زمان اجرای این طرح، گفت: مالکان موتورسیکلت‌های رسوبی به منظور بهره مندی از مزایای این طرح دو ماه فرصت دارند جهت ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

این طرح از ۱۷ آبان شروع شده و به مدت دو ماه ادامه دارد.