معاون اجتماعی پلیس کرمانشاه با بیان اینکه افراد دستگیر شده در همان بازجویی های ابتدایی به قتل مرد جوان اعتراف و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کردند، افزود: آنها همچنین بیان داشتند که قتل را در شهرستان قصرشیرین مرتکب شده و سپس جسد را در حاشیه جاده خروجی شهر سرپل ذهاب رها کرده اند.
وی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده ای در این خصوص از معرفی افراد قاتل به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.