نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این راستا همان موقع حدود یک سال و نیم گذشته قانون استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ برنامه ششم توسعه کشور که در مورد تسری مزایای مناطق عملیاتی و امنیتی به بازنشستگان تهیه با رای نمایندگان تصویب و به شورای نگهبان رفت که با مخالفت این شورا، مجدد برگشت خورد.

او همچنین اضافه کرد: در این مجلس در الفاظ این استفساریه تغییراتی داده شد و با رای بالای نمایندگان تصویب و دوباره به شورای نگهبان رفت که خوشبختانه استفساریه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، دولت باید این قانون را اجرایی کند تا بازنشستگان به حق قانونی خود برسند.

مصری در پایان هم گفت: تمامی بازنشستگان کشوری، لشکری و تمام عناوینی که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده از این این مزایا بهره‌مند می‌شوند/سیما