علی حسین مرادی مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار طلوع، اظهار داشت: به منظور تعمیرات خط انتقال آب میان دربند به شهر کرمانشاه، مشترکین ساکن در منطقه ۲۲ یهمن و شهرکهای دادگستری، الهیه، شاطرآباد، کیهانشهر، حافظیه، فرهنگیان فاز یک، ضلع شمالی خیابان سنجابی و دولت آباد روز یکشنبه مورخ ۱۹/۹/۹۶ از ساعت ۱۴ الی ۲۲ شب با قطع آب یا اُفت فشار مواجه خواهند شد.

مرادی با بیان اینکه تمهیدات لازم در اینخصوص صورت گرفته است، گفت: مرکز ارتباطات مردمی ۱۲۲ آماده پاسخگویی به شهروندان است.