معاون نظارت و پایش محیط زیست کرمانشاه با بیان اینکه قرار است سایت فعلی دفن پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه توسعه یابد و بهسازی شود، گفت: البته این کار فقط در کوتاه مدت جوابگو است و برای بلندمدت حتما نیازمند تعیین تکلیف سایت جدید هستیم.

آذر ولی‌زاده با اشاره به وضعیت نامناسب سایت کنونی پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه و پیگیری‌های جدی که محیط زیست در این زمینه انجام داده، اظهار کرد: هرآنچه در توان محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی بود انجام دادیم، از راهکارهای قانونی که داشتیم استفاده کردیم و طی جلسات و کارگروه‌های مختلف و متوالی موضوع را با مسئولین مربوطه در استان در میان گذاشتیم. همچنین  تاکنون طی چند مرتبه اخطارهای لازم به دانشگاه علوم پزشکی داده شده است.

وی ادامه داد: با وجود همه این موارد هنوز هم برای ما جای سوال است که با این شرایطی که در زمینه بیماری کرونا داریم و تولید پسماندهای بیمارستانی و پزشکی افزایش یافته، بازهم اقدام برای تعیین تکلیف سایت پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه کند است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در نهایت بر اساس آخرین پیگیری‌ها و جلساتی که در کارگروه مربوطه در استانداری داشتیم، مقرر شد با همکاری شرکتی که اکنون کار دفن پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه را انجام می‌دهد، فعلا همان محل قبلی سایت دفن پسماندهای پزشکی بهسازی شود و توسعه یابد تا بتوانیم در شرایط اضطراری کنونی استفاده بهتری از آن داشته باشیم.

ولی‌زاده با بیان اینکه این مصوبه مربوط به هفته قبل است، افزود: ظاهرا از آن زمان شرکت متولی اقداماتی را آغاز کرده و امیداوریم تا پایان ماه جاری وضعیت سایت کنونی بهتر شود و بهسازی صورت گیرد.

وی بهسازی سایت فعلی را صرفا جوابگو نیاز کوتاه مدت برای دفن پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه دانست و عنوان کرد: برای بلندمدت حتما باید سایت جدید دفن پسماندهای بیمارستانی کرمانشاه تعیین تکلیف شود.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه تاکید کرد: برای این منظور نیاز است شهرداری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به عنوان متولی اصلی در قالب توافقنامه‌ای سایت جدید که مکان یابی زمین آن نیز انجام شده را تعیین تکلیف کنند و کارهای اجرایی آن آغاز شود.

وی اظهار کرد: در این مدت همچنان پیگیری‌های محیط زیست نیز تا رسیدن به نتیجه مورد نظر ادامه خواهد داشت.

ولی‌زاده سپس به افزایش تولید پسماندهای پزشکی و بیمارستانی کرمانشاه به دلیل شرایط بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: اکنون با افزایش دو برابری تولید پسماندهای عفونی نسبت به گذشته مواجه هستیم که میزان آن به حدود پنج تا شش هزار تن در روز رسیده است.

وی با بیان اینکه در  گذشته میزان تولید پسماندهای بیمارستانی ۱.۲ کیلوگرم به ازاء هر تخت بیمارستانی در روز بود و این میزان اکنون به بیش از دو تا سه کیلوگرم رسیده است، یادآور شد: باید به این میزان پسماند مطب‌ها و مراکز پزشکی را نیز اضافه کنیم. ضمن اینکه در شرایط کنونی بیماری کرونا حتی یک ماسک هم پسماند عفونی محسوب می‌شود./ایسنا