کرمانشاه_پایگاه خبری طلوع_آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نوزدهمین سفر استانی خود در استان کرمانشاه گفت: روند تولید در پالایشگاه بدون هیچ اخلالی انجام می شود و عملکرد فعلی این شرکت قابل قبول است.
رئیس قوه قضائیه افزود:در جلسه شورای اداری موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مطرح شد. گزارش های ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی، سازمان بازرسی و همچنین مجلس باید بدون هیچگونه اخلال در روند تولید و فعالیت کاری پالایشگاه پیگیری و بررسی شود.
وی افزود:آنچه درباره پالایشگاه کرمانشاه حائز اهمیت است متوقف نشدن روند تولید و توسعه است و این پروسه در پالایشگاه کرمانشاه به خوبی در حال انجام است.
سید ابراهیم رئیسی همچنین گفت: سایر موضوعات نیز باید مراحل قانونی خود را بگذراند و این موضوع بر پایه گزارش هایی که سازمان قضائی به همراه سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده اند قابل بحث در هیأت دیواری است.