سرهنگ آمویی در پایان با ابراز تاسف از وقوع این حادثه، احتیاط را شرط اول انجام هر کاری دانست و از شهروندان خواست زمان حضور در بالکن، پشت بام و … مسائل ایمنی را کاملا رعایت کنند.