وی افزود: بر اساس قانون زمانی که افراد در جلسات شورا حاضر نشده و یا جلسه را ترک می کنند، در جلسه بعدی شورا در خصوص موجه یا غیرموجه بودن این عدم حضور تصمیم گیری می شود، اما در سه جلسه گذشته که به علت عدم حضور برخی اعضا تشکیل نشده هنوز جلسه ای نداشته ایم که در خصوص موجه یا غیرموجه بودن این عدم حضور برخی اعضا تصمیم گیری شود.

حیدری با بیان اینکه بر اساس قانون شورای شهر باید دو جلسه رسمی در ماه داشته باشد، گفت: البته بر اساس اصلاحیه قانون در سال ۱۳۸۵، این تعداد به حداقل یک جلسه در ماه تقلیل داده شد و شورای شهر باید حداقل یک جلسه رسمی در ماه داشته باشد.

وی با بیان اینکه این عدد حداقل برگزاری تعداد جلسات شورا است، گفت: امور شهر قطعا نیاز به برگزاری جلسات بیشتر شورا دارد و می دانم کار شهر در گرو برگزاری این جلسات است و واقعا از این جهت از مردم عذرخواهی می‌کنم.

حیدری تصریح کرد: به شخصه مخالف این روند هستم و خواهان حضور اعضا در جلسات و برگزاری جلسات برای رسیدگی به امور شهر و مردم هستم.

رییس شورای شهر کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه هیات رییسه شورا گفت: دراین جلسه نظر من این بود که جلسه رسمی آینده شورا دوشنبه هفته آینده برگزار شود، اما نهایتا با توجه به رای اعضا تصمیم بر برگزاری این جلسه در دوشنبه دو هفته دیگر(۱۳ بهمن) گرفته شد که امیدوارم این جلسه برگزار شود/ایسنا