رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای پاوه اضافه کرد: باوجود بارش مناسب برف کلیه راه های اصلی و فرعی باز است و عبور و مرور در محور اصلی پاوه به روانسر به آسانی و به صورت روان در حال انجام است.
شهریاری، از رانندگان خواست که با احتیاط و با رعایت سرعت مجاز و مطمئنه و خودداری از سبقت های خطرناک ادامه مسیر دهند.
وی یادآور شد: ارتفاع برف در گردنه «ملندو» با ۵۰ سانتیمتر و در گردنه سریاس به ۳۰ سانتیمتر می رسد/ایرنا