به گزارش خبرنگار طلوع، جلسه هم اندیشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با هیئت رئیسه انجمن نمایش و جمعی از اصحاب تئاتر در محل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور ابراهیم مرادی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمانشاه و به منظور هم اندیشی و همکاری با انجمن نمایش استان کرمانشاه در راستای تبیین سیاست های طرفین در جهت پیش برد اهداف مشترک، فرهنگ سازی شهری و حرکت در جهت برند سازی فرهنگ به خصوص هنر تئاتر برگزار شد، زمینه های تعامل و همکاری در حوزه های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این جلسه مقرر شد که انجمن نمایش طرح و برنامه خود را نسبت به برگزاری جشنواره ای با محوریت شهر و فرهنگ شهروندی در حوزه آموزش در بخش نمای، طرح برگزاری جشنواره تئاتر عروسکی و برگزاری جشنواره تئاتر شهر ارائه نماید.

مهدی عبدالمالکی سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی کرمانشاه در این جلسه عنوان کرد: پس از تشکیل سازمان فرهنگی اجتماعی در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی بایستی به سمت تخصصی شدن برویم و در همین راستا اداراتی در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی در درون سازمان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه تئاتر باید از سرمایه های اجتماعی که در هنر تئاتر و نمایش وجود دارد کمال استفاده را کرد که در این رابطه شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی تمایل دارد برنامه های خود را به همراه اصحاب تئاتر و نمایش پیش ببرد.