صبح امروز دکتر محمد رشیدی با حضور در بخش ماهیدشت و روستاهای تابعه با اقشار مختلف مردم دیدار و ضمن تبریک عید نوروز از نزدیک مشکلات و درخواست های مردم منطقه را پیگیری کرد.۴/۱/۴۰۰