بیمارانی که در سال های قبل عمل جراحی باز عروق کرونر انجام داده و یا استنت (فنر عروقی) تعبیه کرده اند ، در صورتی که نارسایی شدید قلبی نداشته باشند ، منعی در جهت گرفتن روزه ندارند .

بدیهی است که این افراد هم باید از خوردن غذاهای حاوی کلسترول بالا و پر حجم و نیز نمک زیاد و استفاده از دخانیات پرهیز کنند .

در بیماران با نارسایی شدید قلبی و ضعف عضله ی قلب با توجه به نیاز به مصرف متعادل آب و تعدد داروهای قلبی با فواصل کوتاه مصرف ، توصیه به روزه داری نمی شود.

در بیماران مبتلا به فشار خون ، در صورت مصرف منظم داروها هنگام سحر و افطار و کنترل فشار خون ، ضمن توصیه به لزوم کاهش وزن و ورزش منظم مانند پیاده روی روزانه به مدت روزانه ۳۰ دقیقه و حداقل ۵ روز در هفته و پرهیز از دخانیات و استرس ، روزه داری می تواند اثرات مفید فراوانی داشته باشد .

به این افراد توصیه می شود که حتی المقدور با مشورت با پزشک خود داروهای طولانی اثر مصرف کنند.

در بیماران با سابقه ی آریتمی (نامنظمی ضربان) کم خطر مانند PAC ، PVC و تاکیکاردی های فوق بطنی مانند PSVT ، در صورت کنترل ضربان و مصرف داروهای طولانی اثر ، روزه داری منعی ندارد .

در بیماران دریچه ای خفیف و با اهمیت کمتر مانند پرولابس دریچه ی میترال و یا نارسایی خفیف دریچه ها ضمن توصیه به نوشیدن حجم کافی مایعات و آب در فاصله ی افطار تا سحر ، روزه داری بلامانع است .

 در بیماران با نارسایی و تنگی شدید دریچه ای و یا وجود سوراخ با جریان خون قابل توجه بین دو بطن (VSD) و بین دو دهلیز (ASD) و تنگی و نارسایی شدید دریچه ی ریوی و یا فشار بالای عروق ریوی ، روزه داری توصیه نمی شود .