رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه گفت : ۳۵۰ کیلوگرم گوشت و آلایش فاسد از یک واحد سرد خانه‌ای غیر مجاز درشهر کرمانشاه کشف شد.

 کرمیان رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه گفت : کارشناسان اداره دامپزشکی به منظور حفظ بهداشت عمومی شهروندان و با توجه به گزارشات مردمی در خصوص وجود یک واحد سردخانه غیرمجاز در سطح شهرستان کرمانشاه به محل مراجعه و بدلیل ممانعت مالک جهت بازرسی، طی هماهنگی با دادستان ناحیه ۲ حکم ورود اخذ و در حین بازدید بیش از ۳۵۰ کیلوگرم آلایش تاریخ مصرف گذشته کشف و به طریق بهداشتی امحاء و محل پلمپ گردید.

او گفت : از شهروندان تقاضا میشود گوشت و مرغ مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تحت نظارت دامپزشکی تهیه نمایند و هرگونه انتقاد، شکایت و گزارش خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ با کارشناسان دامپزشکی در میان بگذارند./باشگاه خبرنگاران