مهندس علی حشمتیان عضو هیات رئیسه ورزش کارگری استان کرمانشاه در گفتگو با جمعی از خبرنگاران ورزشی گفت:ایجاد فضاهای ورزشی و تشویق و ترغیب کارگران به امر ورزش علاوه بر اینکه سبب همدلی و صمیمیت در بین این قشر زحمت کش و سخت کوش میشود بلکه در ارتقاء سرمایه اجتماعی و نیز خلاقیت و نو آوری در محیط کار نقش چشمگیری خواهد داشت.
مهندس حشمتیان افزود:توجه به ورزش کارگری میتواند در تعمیم روحیه اجتماعی و بیدار کردن حس تعاون در محیط کار نقش بسیار تاثیر گذاری داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه هرقدر در این بخش هزینه شود در حقیقت در عرصه سلامت کارگران و در نگاهی دیگر ارتقاءکیفیت خدمات و بهروریسرمایه گذاری شده است تصریح کرد:گاهی اوقات محیط کار میتوانداثرات نامطلوبی بر سلامت جسمی و روحی کارگران داشته باشد و توجه به این نکته که فعالیتهای ورزشی باعث افزایش سلامت جسمی و نشاط گروهی در فضای کار خواهد داشت باید نهادینه کردن فرهنگ ورزش در بین کار گران در دستور کار مدیران قرار بگیرد و بیش از پیش به این امر توجه شود.