به گزارش خبرنگار طلوع، مظفر رحیمی در جلسه با انجمن سیلوداران استان کرمانشاه ضمن تقدیر و تشکر از تمامی سیلوداران بخش خصوصی استان در زمینه امداد رسانی به زلزله زدگان شهرستانهای غربی استان کرمانشاه، اظهار داشت: سیلوداران بخش خصوصی استان به عنوان بازوان توانمند مجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به خوبی در کنار سایر اقشار جامعه در صحنه امداد رسانی حاضر شدند و همچنین دو سیلوی زرین خوشه ذهاب و گند مزار ذهاب نیز به عنوان پایگاه امداد رسانی از هیچ تلاشی فروگذار نبودند ، که جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور در ادامه در خصوص بحث ذخیره سازی گندم در سیلوهای بخش خصوصی اظهار داشت: استان با ظرفیت بیش یک میلیون و دویست هزار تن در دو بخش دولتی و خصوصی، از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار می باشد و سیلو داران محترم نیز می بایستی تمام تلاش خود را در حفظ و حراست از گندمهای ذخیره سازی شده طبق مفاد قرارداد انجام دهند و با هوادهی، دوران و قرص گذاری به موقع در حفظ کیفیت گندمهای ذخیره سازی شده اهتمام ورزند.

این مسئول همچنین در خصوص برنامه حمل گندم به خارج استان گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مدیران شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، هم اکنون حمل گندم به خارج استان با آهنگ حمل روزانه بیش از ۵ هزار تن در دستور کار قرار دارد ولیکن بنا به دلایلی تا کنون موفق به اجرای این مهم نشده ایم و از سیلوداران محترم نیز خواست تا با همکاری بیش از پیش این آهنگ حمل را به روزانه ۵ هزار تن افزایش دهیم.

وی از خروج بیش از ۲۰۰ هزار تن گندم از استان از ابتدای سال تا کنون به مقاصد مشخص شده در سایر استانهای کشور اشاره نمود و افزود: طبق برنامه حمل اعلامی تا پایان دیماه می بایستی بالغ بر پانصد هزار تن گندم از استان به سایر نقاط کشور حمل گردد.