مدیرکل فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه گفت: فرودگاه کرمانشاه برای پروازهای اربعین آمادگی دارد.

مجتبی بیاتی اظهار کرد: در حال حاضر از فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه پروازی به کشور عراق یا بالعکس صورت نمی‌گیرد، اما فرودگاه بین المللی کرمانشاه برای برقراری پروازهای اربعین آمادگی خود را اعلام کرده است.

وی با اشاره به سقف محدود پرواز به کشور عراق در ایام اربعین، افزود: بعد از اعلام آمادگی فرودگاه کرمانشاه برای پروازهای اربعین به سازمان هوایی، قول‌هایی مبنی بر در اولویت بودن کرمانشاه برای پروازها داده شده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی اشرفی اصفهانی کرمانشاه تصریح کرد: بررسی درخواست و اعلام آمادگی فرودگاه کرمانشاه نهایتاً تا پایان هفته جاری انجام خواهد گرفت و نتیجه به زودی مشخص خواهد شد./مهر