برگزاری چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه،دیروز ( بیست و دوم شهریور ماه) چهارمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت با حضور قبادی مشاور مدیر عامل، نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمانشاه و اعضاء کمیسیون در محل دفتر مدیر عامل برگزار گردید .

درابتداء این نشست شیخی فر مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت به ارائه دستورکار جلسه با موضوعات آسیب های شناسائی شده در راستای پایش فرآیندی، بررسی آخرین وضعیت بکارگیری سامانه های ساماب و سامیر پرداخت .

شیخی فر، شاخص‌های عملکرد را فرایندی حیاتی در مدیریت توصیف نمود که شناسائی آسیب های آن این امکان را میسر خواهد ساخت تا اطلاعات کسب شده به منظور تحلیل فرایند‌ در بهبود مستمر و اصلاح آن محقق شود .

وی  همچنین گزارشی از سامانه های ساماب و سامیر و اقدامات صورت گرفته در این خصوص به حاضرین ارائه کرد و در ادامه قبادی، مشاور مدیر عامل که ریاست جلسه را بر عهده داشت ضمن تقدیر از همکاران خود گفت: ارائه خدمات غیر حضوری به ذینفعان از جمله موضوعاتی است که در سالجاری میبایست بیش از گذشته مورد نظر قرار گرفته و در دستور کار باشد.

قبادی، با بیان اینکه شیوع ویروس منحوس کرونا در کشور و کاهش ترددها لزوم استفاده و ارائه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری را عیان تر نمود افزود : در حوزه بهره برداری و امور مشترکین میبایست نسبت به استفاده هر چه بهتر از سامانه های الکترونیکی و غیر حضوری به اربابین رجوع پیشرو باشیم و بستر سازی های لازم را با تمام ظرفیت های مورد نیاز دنبال نمائیم . وی با تاکید بر تشکیل کمیته ای متشکل از صاحب نظران داخلی شرکت در مجموعه اداری ادامه داد این کمیته میبایست نسبت به رصد و پایش کلیه برنامه های مورد نظر در سطح شرکت اقدام و ضمن اجرای تکالیف مرتبط باید نسبت به تسریع در انجام امور محوله و رفع اشکالات موجود عمل نماید و هر ماه نسبت به ارائه گزارشات مربوطه به دفتر مدیریت اقدام نماید .

قبادی در پایان با اشاره به اینکه هماهنگی بین بخشی باید بیش از گذشته ادامه یابد ، ضرورت بهبود مستمر امور اداری را یکی از اصلی ترین مأموریتهای سازمانها و دستگاهها برشمرد و افزود : در صورتی میتوان تحول را عینی و عملیاتی نمود که تحول اداری از داخل سازمان آغاز شود. این مهم در سایه تلاش، پشتکار و بهره گیری از برنامه های توسعه قابل اجرا می‌باشد.