کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع- دکتر عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با استقبال مهندس بازوند استاندار کرمانشاه، دکتر مرادی رییس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از مسوولین استانی و بهداشت و درمان وارد کرمانشاه شد.

دکتر عین الهی در سفر یک روزه به کرمانشاه از بیمارستان امام رضا (ع) و گلستان و مراکز تجمیعی واکسیناسیون بازدید و سپس در نشست ستاد کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه شرکت خواهد کرد.