رییس پلیس راه استان کرمانشاه از استقرار ۱۰۰ تیم گشتی در مسیر بازگشت زوار اربعین در محورهای استان خبر داد.

سرهنگ محمد حیدری، با اشاره به فراهم شدن امکان بازگشت زوار اربعین از مرز زمینی “مهران” گفت: ۷۰ درصد زواری که از این مرز وارد کشور می شوند، از محورهای استان کرمانشاه تردد خواهند داشت.

وی افزود: در همین راستا پیش بینی های لازم به عمل آمده و هماهنگی های لازم با دستگاه های خدمات رسان در طول مسیر بازگشت زوار صورت گرفته است.

وی با اشاره به پوشش مسیرهای تردد زوار در موج بازگشت گفت: ۱۰۰ تیم گشتی محسوس تمام مسیرهای تردد زوار در استان را پوشش خواهند داد.

حیدری گفت: این مسیرها شامل حمیل به سمت اسلام آبادغرب، اسلام آبادغرب به کرمانشاه، کرمانشاه به سمت کامیاران، کرمانشاه به سمت سنقر و کلیایی و کرمانشاه به سمت همدان می باشد.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجارب سالهای گذشته بیشترین حوادث عمدتا در موج بازگشت رخ می دهد، گفت: در موج بازگشت چون زوار خسته هستند و از طرفی برای برگشتن به شهر خود عجله دارند، متاسفانه بیشتر دچار سوانح رانندگی می شوند.

وی افزود: بیشترین حوادث در موج بازگشت مربوط به واژگونی خودرو بوده که ناشی از سرعت زیاد است و در همین راستا انتظار ما از زوار این است که برنامه بازگشت خود را برنامه ریزی کرده و از هرگونه عجله و شتاب در طول مسیر خودداری کنند.

حیدری گفت: همچنین توصیه می شود رانندگان حتما در طول مسیر زمان هایی را برای استراحت در نظر گرفته و به طور جد از رانندگی در حین خواب آلودگی اجتناب کنند/ایسنا