معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه میزان بارش سال زراعی گذشته در شهر کرمانشاه را نیز ۳۱۲ میلی‌متر اعلام کرد و یادآور شد: بارش‌های شهر کرمانشاه نسبت به سال قبل از آن با ۵۳۷ میلی‌متر بارش کاهش ۴۲ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت با ۴۴۵ میلی‌متر بارندگی کاهش ۳۰ درصدی داشته است.

زورآوند با بیان اینکه میزان کاهش بارندگی در شهر کرمانشاه از میانگین استان-نسبت به بلندمدت- کمتر بوده، خاطرنشان کرد: کمترین کاهش بارندگی نسبت به بلندمدت را نیز از هرسین به میزان ۲۲ درصد داشتیم.

وی بیشترین کاهش بارندگی در سطح استان را نیز مربوط به نواحی غربی و جنوب غربی دانست و اضافه کرد: کاهش بارندگی در قصرشیرین نسبت به بلندمدت ۵۶ درصد بوده است.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان کرمانشاه اشاره ای به بارش‌های فصل پاییز هم داشت و عنوان کرد: تا ۱۰ روز آینده بارشی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند با بیان اینکه در مهر ماه بارشی نخواهیم داشت، افزود: بارش آبان ماه نیز بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر خواهد بود که حدود ۱۰ تا ۱۵ میلی‌متر کمتر از نرمال است.

وی ابراز امیدواری کرد وضعیت بارش‌ها در آذرماه کمی بهتر باشد و گفت: پیش‌بینی بلندمدت نشان می‌دهد بارش زمستان بهتر و به اندازه نرمال است، اما نمی‌تواند کاهش بارندگی پاییز را جبران کند.