رییس شورای شهر کرمانشاه با اشاره به برگزاری جلسه رسمی شورای شهر در هفته جاری گفت: در این جلسه اعضای شورا گزینه های مد نظر خود برای تصدی شهرداری کرمانشاه را معرفی می کنند.

رسول آزادی  ، با اشاره به برگزاری جلسه رسمی شورا در روز سه شنبه(۲۷ مهر) افزود: در دعوت‌نامه این جلسه قید شده که اعضای شورا گزینه های مدنظر خود برای تصدی شهرداری کرمانشاه را معرفی کنند.

وی افزود: روند انتخاب شهردار بستگی به گزینه های مطرح شده دارد و اگر گزینه ای مناسب بوده و رزومه خوبی داشته و مدنظر اکثریت اعضا باشد، قطعا این روند کوتاه خواهد بود و در غیراینصورت ممکن است برای بررسی رزومه گزینه های مختلف قدری این پروسه زمان بر شود.

آزادی علم و تجربه را لازمه کار شهردار جدید کرمانشاه دانست و افزود: در کنار اینها فردی که به عنوان شهردار کرمانشاه انتخاب می شود باید از شجاعت، عدالت و سلامت کاری برخوردار باشد.

وی افزود: علم و تجربه به تنهایی برای پیشبرد امور شهری مانند کرمانشاه کفایت نمی کند و شهردار منتخب باید فردی شجاع و عادل باشد و از همه مهمتر از سلامت کاری برخوردار باشد.

رییس شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: در جلسه این هفته اعضای شورا در کنار طرح گزینه های شهرداری، بحث انتخاب روسای کمیسیون ها و نیز انتخاب نماینده شورا در شورای شهرستان را نیز در دستور کار خواهند داشت.

آزادی گفت: علاوه بر اینها رسیدگی به نامه های عقب افتاده هم در دستور کار این جلسه خواهد بود.