September 27,2022 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵

toloukermanshah.ir

تیتر اخبار:

ئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه

نظارت جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه

نظارت جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه

کرمانشاه-پایگاه خبری طلوع- غلامرضا شهبازی اظهار داشت: با توجه به وضعیت کرونایی شهر کرمانشاه و شکننده بودن شرایط به دلیل ساده انگاری شهروندان و احتمال ورود به پیک ششم این بیماری، از صبح امروز توسط بازرسان سازمان حمل و نقل مسافر نظارت جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه صورت خواهد گرفت./وی ادامه داد: در همین راستا رانندگان و کلیه مسافران داخل وسیله نقله عمومی موظف به زدن ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند./رئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه با اشاره به توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای رانندگان حمل و نقل عمومی، تصریح کرد: رانندگان می توانند با مراجعه به جایگاه های مشخص شده همچون میدان آزادی و محل اداری سازمان جهت دریافت ماسک و مواد ضد عفونی اقدام کنند./وی ادامه داد: در همین راستا به دلیل سهولت در دسترس قرار گرفتن، ماسک و مواد ضد عفونی توسط اکیپ گشت های سیار و ثابت در خطوط و مبادی با تراکم بالای مسافر در اختیار تاکسیرانان قرار می گیرد.

 رئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه از نظارت جدی این سازمان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه خبر داد.

 غلامرضا شهبازی اظهار داشت: با توجه به وضعیت کرونایی شهر کرمانشاه و شکننده بودن شرایط به دلیل ساده انگاری شهروندان و احتمال ورود به پیک ششم این بیماری، از صبح امروز توسط بازرسان سازمان حمل و نقل مسافر نظارت جدی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل درون شهری کرمانشاه صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا رانندگان و کلیه مسافران داخل وسیله نقله عمومی موظف به زدن ماسک و رعایت دستورالعمل های بهداشتی هستند.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر کرمانشاه با اشاره به توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای رانندگان حمل و نقل عمومی، تصریح کرد: رانندگان می توانند با مراجعه به جایگاه های مشخص شده همچون میدان آزادی و محل اداری سازمان جهت دریافت ماسک و مواد ضد عفونی اقدام کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا به دلیل سهولت در دسترس قرار گرفتن، ماسک و مواد ضد عفونی توسط اکیپ گشت های سیار و ثابت در خطوط و مبادی با تراکم بالای مسافر در اختیار تاکسیرانان قرار می گیرد.