مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به خشکسالی و کاهش بارندگی در استان از کاهش ۱۸۰ میلیمتری بارش‌ها خبر داد.

علیرضا کاکاوند اظهار کرد: استان کرمانشاه از ابتدای مهر ماه سال ۹۹ الی شهریور سال ۱۴۰۰، رتبه نخست کاهش بارندگی را با توجه به خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی به خود اختصاص داده که کاهش ۱۸۰ میلیمتری بارندگی را در پی داشته است.

وی افزود: در استان کرمانشاه ۲ هزار و ۶۰۰ روستا وجود دارد که یک هزار و ۹۰۰ روستا زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه قرار داشته که بیش از ۹۵ درصد تأمین منابع آبی آنها از طریق چاه و چشمه‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون ۷۰ هزار نفر از جمعیت روستایی استان کرمانشاه با مشکل تنش آبی مواجه هستند که مشکل اصلی آنها پایدار نبودن منابع آبی است و باید احداث سدها در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

کاکاوند بیان کرد: ۷۰۰ روستا در استان کرمانشاه زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه قرار نداشته که با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال ۱۴۰۰، ۴۶۰ روستا زیر پوشش آب و فاضلاب استان قرار خواهند گرفت.

وی خاطر نشان کرد: ۷۰ درصد چشمه‌ها و چاه‌های استان کرمانشاه به دلیل خشکسالی خشک شده یا میزان آبدهی آنان کاهش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با اشاره به استفاده کشاورزان از آب روستایی برای آبیاری اراضی کشاورزی، گفت: برای رفع مشکل کم آبی در روستاها اقدامات بسیاری صورت می‌گیرد اما تعدادی از کشاورزان و باغ داران از آب روستایی برای آبیاری باغات و اراضی کشاورزی استفاده می‌کنند.

کاکاوند با اشاره به افزایش بودجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، افزود: طی سال گذشته بودجه شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه ۱۰۰ میلیارد تومان بوده که در سال جاری در مورد آبرسانی روستایی ۷۷۰ میلیارد تومان بودجه به استان اختصاص یافته که تاکنون ۵۰ درصد آن تحقق یافته است./مهر