مدیر شعبه تامین اجتماعی دالاهو، جزئیات بیمه شدن دختران مجرد و زنان خانه‌دار را اعلام کرد.

علی احمدی‌مقدم اظهار داشت: با عنایت به اصل ۲۹ قانون اساسی و در راستای اجرایی شدن اهداف سازمان تامین اجتماعی به منظور تعمیم پوشش بیمه‌ای به اقشار جامعه، تمامی دختران و زنان خانه‌دار که در حال حاضر تحت پوشش بیمه‌ای خاص قرار ندارند، می‌توانند با انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه‌دار در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی، از خدمات سازمان بهره مند شوند.

وی گفت: حداقل سن جهت پذیرش ۱۸ سال و حداکثر سن ۵۰ سال تمام و کسانی که بیش از ۵۰ سال دارند بایدمعادل مازاد آن سابقه بیمه داشته باشند.

رئیس شعبه تامین اجتماعی دالاهو تصریح کرد: میزان حق بیمه ماهانه براساس نرخ ۱۲درصد مبلغ ماهانه ۳ میلیون ۱۸۶ وهزار و ۵۹۴ ریال (بابت بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی )، ۱۴درصد مبلغ ماهانه ۳ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۶۹۳ ریال (بابت بازنشستگی و فوت قبل بازنشستگی ) و ۱۸درصد مبلغ ماهانه ۴ میلیون و ۷۷۹ هزار و ۸۹۹ ریال(بابت بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی ) حداقل دستمزد شورای عالی کار با انتخاب متقاضی است.

احمدی‌مقدم اظهار داشت از مزایای این طرح استفاده همزمان از خدمات درمانی با پرداخت حق سرانه درمان است و در صورتی که متقاضی تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نیست.

وی اضافه کرد: متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تامین اجتماعی، با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند./فارس