رییس پلیس راه استان کرمانشاه از شناسایی ۱۴۷ نقطه حادثه خیز در سطح محورهای استان خبر داد.

سرهنگ  دستغیب با اشاره به شناسایی نقاط خیز در سطح محورهای استان، گفت: با بررسی های صورت گرفته در مجموع ۱۴۷ نقطه حادثه خیز در سطح محورهای استان شناسایی شده است.

وی افزود: این نقاط در سطح تمام محورهای استان شامل محورهای بزرگراهی، اصلی، محورهای فرعی و روستایی پراکنده است.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی از نقاط با اقدامات زودبازده اصلاح شده اند گفت: هم اکنون ۶۶ نقطه با همین اقدامات اصلاح شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل خط کشی، نصب تابلو و علائم، خاکریزی پرتگاه ها و دهانه پل ها و … می باشد.

دستغیب افزود: اصلاح مابقی نقاط حادثه خیز استان نیازمند اقدامات اساسی است که زمان بر خواهد بود، اما هم اکنون با نصب تابلو و علائم تلاش شده ایمن سازی لازم تا حد امکان در خصوص این نقاط صورت گیرد.

رییس پلیس راه استان کرمانشاه از عدم آسفالت در برخی نقاط محور کرمانشاه-کامیاران به عنوان یکی از این نقاط حادثه خیز اشاره کرد و افزود: این محور در سه نقطه به طول ۱۷ کیلومتر بصورت دو طرفه، علی رغم انجام زیرسازی آسفالت نشده است.

وی افزود: اگر این ۱۷ کیلومتر آسفالت شود این مسیر بصورت بزرگراهی کامل خواهد شد و در کاهش تصادفات رخ به رخ نقش بسیار زیادی خواهد داشت.

دستغیب یادآور شد: هم اکنون ۴۷ درصد تصادفات استان بصورت رخ به رخ است و اگر نقاط حادثه خیز در محور های استان رفع شده و عمده راه ها به شکل دو طرفه جدا از هم باشد، قطعا آمار تصادفات استان کاهش محسوسی خواهد داشت.

وی افزود: هم اکنون محورهای دو طرفه در محدوده روانسر به کرمانشاه، روانسر به پاوه و کرمانشاه به کوزران بیشترین تصادفات را در سال جاری داشته اند و جداسازی آنها نقش موثری در کاهش تصادفات خواهد داشت.