رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه: در صورت همراهی مالکان کار انتقال میدان بار کرمانشاه به مکان جدید سرعت می یابد.

امیر حیدریان با اشاره به اینکه برای میدان بار جدید کرمانشاه ۶۲ هکتار زمین خریداری شده است افزود: حدود ۱۰ سال از تصمیم برای انتقال میدان بار کرمانشاه به مکانی جدید می‌گذرد.

حیدریان گفت: در صورت توافق کتبی مالکین حجره‌های میدان بار، شهرداری کرمانشاه متعهد به ارائه خدمات خواهد بود و اقدامات زیرساختی نظیر گاز و برق نیز صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه دسترسی به میدان بار فعلی به علت قرار گرفتن در مرکز شهر  با مشکلاتی نظیر ترافیک همراه است و ظاهر نامناسب غرفه‌ها و ساختمان‌های قدیمی نیز بر مشکلات می‌افزاید گفت: راه اندازی میدان بار جدید  به تسهیل ترافیک و حمل بار، افزایش ظرفیت عرضه محصولات و ساماندهی غرفه ها، عرضه ارزاقی نظیر خشکبار، گوشت دام، طیور و ماهی،  احداث سردخانه و  احداث کارگاه بسته بندی محصولات صادراتی کمک می کند.

میدان بار جدید کرمانشاه در مسیر جاده ماهیدشت قرار گرفته است و حدود ۱۰ کیلومتر از شهر کرمانشاه فاصله دارد.