یکی از کارگران بازارچه مرزی پرویزخان به خاطر اصابت با مین به جا مانده از دوران دفاع مقدس، دچار آسیب و جراحت شد و یک بند انگشتش را از دست داد.

 شخصی با مراجعه به ماموران انتظامی قصرشیرین اعلام کرد از کارگران بازارچه مرزی پرویزخان است و هنگام نشستن روی تپه های داخل پایانه، دستش با یک قبضه مین برخورد کرده است.

طبق اظهارات این فرد، اصابت دست وی به مین باعث انفجار شده که این موضوع منجر به آسیب دیدن هر ۲ دست کارگر بازارچه پرویزخان و قطع شدن یکی از بندهای انگشت دست چپ وی شده است.

در این راستا پرونده ای تشکیل و تحقیقات تکمیلی در دست اقدام است.